Irena Poliakov

Irena Poliakov כתבות 4

אירנה פוליאקוב היא מאמנת כלכלת בית המתמחה בליווי של משפחות ויחידים. עבודתה מתמקדת בתהליכים של שינוי דפוסי ההתנהגות, התפיסה והחשיבה הפיננסית.

אירנה החלה את דרכה כמפקדת וכרכזת שכבה בוגרת בחיל הים, שם התמקדה בליווי והעצמה של בני נוער ובמקביל - בהנחיה של המשפחות להגברת מעורבותם בתהליך השינוי של התלמידים. לאחר שש שנים בתפקיד, המשיכה את דרכה בסוכנות היהודית כראש מכינת ארז בבאר שבע.
בתהליכי הליווי שהיא מעבירה כיום, היא משלבת את ההשכלה והניסיון שרכשה בתחום החינוך והניהול ומנתבת אותו אל תהליכים אישיים יותר, העולים מתוך העיסוק בהיבטים הפיננסיים.